Voorwoord

Voorwoord

Van harte welkom bij de
St.-Jozefmavo!

In deze editie van de schoolgids geven we graag een indruk van onze school, die al 98 jaar bestaat. Hierin staat informatie die belangrijk is voor leerlingen, ouders, docenten en andere betrokkenen.

Voor de meest actuele informatie kunt u terecht op de website van onze school (www.sjm.nl). 


Onze school is continu in ontwikkeling. Wat we koesteren, is de goede band met elkaar. Dit doen we met veel enthousiasme en in een prettige sfeer.
Hierbij halen we als St.-Jozefmavo mooie resultaten.

Dit jaar is er veel aandacht voor ons onderwijssysteem: lesrooster en lesinhoud worden aangescherpt om nog beter aan te sluiten bij de eisen van deze tijd en de wensen van onze leerling.
Met de Talentgroepen en de Kansklas HAVO willen we het beste uit onze leerlingen halen.

Mede namens alle medewerkers wens ik onze leerlingen en ouders/verzorgers een succesvol, leerzaam en heel plezierig schooljaar toe. 


Willem Punt, Directeur-bestuurder