Boekenpakket

Boekenpakket

Ook dit jaar zijn de schoolboeken gratis met uitzondering van aanvullende ondersteunende leermiddelen. Het bestellen van de schoolboeken loopt zoals gebruikelijk via Van Dijk Educatie.

De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor de schoolboeken. Deze vergoeding is sober. Om de leerlingen een kwalitatief goed boekenpakket aan te bieden en toch op de kosten te besparen, heeft de school besloten om bij sommige vakken niet in de werkboeken te laten schrijven, zodat deze langer dan 1 schooljaar gebruikt kunnen worden.

U betaalt voor de schoolboeken éénmaal een borg van € 75,= aan Van Dijk Educatie, die gedurende de gehele schoolloopbaan van uw zoon/dochter blijft staan.
Zodra uw zoon/dochter onze school verlaat, zal de borg worden teruggestort.
Wanneer bij het inleveren van de boeken mankementen worden geconstateerd, krijgt u apart een factuur van Van Dijk thuisgestuurd. De boeken dienen wel gekaft te zijn gedurende het hele schooljaar.
Van Dijk Educatie is bereikbaar op telefoonnummer 0900-5004010.

Voor leerlingen die gedurende het schooljaar instromen zijn de kosten van het boekenpakket voor rekening van de ouders.
Deze informatie wordt bij het intakegesprek aan de ouders meegedeeld.

Werken met de laptop; The Rent Company
In onze huidige maatschappij speelt ICT een belangrijke rol. Daarom laten we de leerlingen kennismaken met deze digitale ontwikkeling en dat is de reden om in het
schooljaar 2020-2021 in de brugklas met laptops te gaan werken, zodat leerlingen vaardig worden met digitale middelen. Daarnaast blijven we ook werken met (werk)boeken.

U kunt voor uw kind een laptop kopen of huren. Een optie is om dit te doen via The Rent Company. Via hen kan een laptop aangeschaft/gehuurd worden.
The Rent Company biedt een Easy4U-serviceabonnement voor laptops aan.
Aanschaf of huur, service en verzekering zijn in één keer goed geregeld.

Ook is het mogelijk om met een eigen laptop te werken.