Bovenbouw

Leerjaar 3

In leerjaar 3 starten de leerlingen de kennismaking met de examenstof voor de vakken en met het vullen van het examendossier voor CKV. Het jaar bouwt qua werkwijze verder op klas 2 door middel van een PTA (programma van toetsing en afsluiting). Het gemiddelde cijfer aan het eind van klas 3 telt voor 25% mee in de eindexamenweging klas 4.
Ter voorbereiding op klas 4 is aan het eind van het jaar een toetsweek gepland met
90-minuten toetsen, om al vast te wennen aan het examentraject in klas 4.
De leerlingen maken kennis met de diverse onderdelen van de vakken, zodat ze uiteindelijk gerichter een profielkeus kunnen maken voor klas 4. 

De leerlingen kunnen kiezen uit de sectoren: economie, techniek, landbouw/groen en zorg & welzijn. Vakken waar leerlingen slecht voor scoren kunnen van invloed zijn op deze profielkeuze: bijvoorbeeld een slecht economiecijfer past niet bij het profiel economie.
De mentor begeleidt zijn leerlingen met het dagelijkse schoolwerk, houdt contact met ouders en adviseert samen met de decaan op het gebied van vakkenpakketkeuze en profielkeuze.

Naast de LOB-lessen zijn er in de loop van het jaar een aantal activiteiten gepland zoals de LOB-studiebeurs en aan het eind van het jaar een aantal dagen snuffelstage om ervaring op te doen met het werken binnen de sectoren. Leerlingen zijn digitaal bezig met het voorbereiden van de profielkeus via de digitale site van Qompas, waar de LOB-docent mee werkt. De decaan en LOB-docent adviseren voor de profielkeuze voor klas 4.

In klas 3 maken de leerlingen een grotere meerdaagse reis naar het buitenland
(onder voorbehoud).
Er worden een aantal bestemmingen gepland en op basis van beschikbaarheid kunnen de leerlingen daar een keuze uit maken. 

Snuffelstage
In week 28 van het schooljaar (ma 5/7 – vr 9/7) gaan de leerlingen op ‘snuffelstage’.
In de maanden die daaraan voorafgaan, zoeken de leerlingen, met behulp van de informatie uit een ‘stagegids,  een stageplaats.  
Op dinsdag 13 juli 2021 maken de leerlingen op school een verslag/verwerking.