Begeleiding

Begeleiding

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen goede begeleiding krijgen door middel van:
  • Mentoraat met aparte mentoruren
  • Tutoraat; begeleiding van de brugklassers door tutoren (eindexamenleerlingen die brugklassers helpen)
  • Aandacht voor faalangstige leerlingen, onzekere leerlingen, dyslectische leerlingen, rekenzwakke leerlingen, leerlingen met sociaal-emotionele problemen en puberteitsproblemen.
  • Begeleiding en coaching leerlingen met een specifieke hulpvraag
  • Goede voorbereiding op vervolgonderwijs.
  • Duidelijke huiswerkafspraken.

Zorgteam
Het zorgteam bestaat uit 2 zorgcoördinatoren, teamlid toegepaste psychologie en enkele coaches, die leerlingen met extra ondersteuning begeleiding bieden.
Vanuit het zorgteam worden er trainingen georganiseerd t.a.v. faalangst en examenvrees. Ook vinden er regelmatig individuele gesprekken plaats met leerlingen, die tegen een probleem aanlopen. Vanuit het zorgteam is er ook hulp voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie.

De zorgcoördinator heeft nauw contact met de omliggende scholen in het kader van
op- en afstroom van leerlingen.

Ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam is een overleg met verschillende deskundigen verbonden aan de school. Afhankelijk van de hulpvraag kan de school de jeugdverpleegkundige en/of de leerplichtambtenaar uitnodigen om deel te nemen aan het ondersteuningsteam.