Verzekering en aansprakelijkheid

Verzekering en aansprakelijkheid

Gezien de regelmatig terugkerende problematiek bij schoolreisjes, excursies etc. over het wel of niet verzekerd zijn tegen het risico van schoolongevallen, heeft de school een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen. Deze verzekering, waarvan de premie wordt voldaan uit de ouderbijdrage, is van kracht van één uur voor tot één uur na schooltijd en omvat: het gaan naar school, het terugkeren naar huis, het verblijf in en bij de school tijdens de schooltijd en bovendien tijdens de door de school georganiseerde activiteiten buiten schooltijd, ook voor het buitenland. Schade aan kleding, brillen, fietsen, brommers e.d. veroorzaakt door een ongeval, wordt niet gedekt door deze verzekering.
U dient in voorkomende gevallen rechtstreeks contact op te nemen met:

mw. T. Vijfvinkel-van Huet
Hoofd secretariaat
Tvijfvinkel@sjm.nl
010-4744166

De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging en diefstal van fietsen of welke voorwerpen dan ook. Alle schade, die door een leerling aan gebouw of meubilair wordt toegebracht, wordt te allen tijde op de ouders van die leerling verhaald.
In verband hiermee wordt de ouders dringend aangeraden een WA-verzekering voor hun kind af te sluiten.