Leerlingen klas 4 in beeld

Leerlingen klas 4 in beeld

Van leerlingen die in het vierde leerjaar van de mavo zitten, wordt verwacht dat zij zich op tijd inschrijven voor een vervolgopleiding. Deze leerlingen moeten namelijk doorleren totdat ze een startkwalificatie (havo, vwo of mbo-2 diploma) hebben. Omdat ze verplicht zijn door te leren, is het van belang dat VO-scholen, MBO-scholen en de gemeenten in de regio Rijnmond in beeld hebben voor welk type onderwijs een leerling kiest en of hij of zij daadwerkelijk is ingeschreven voor een vervolgopleiding.
Zij werken daarom via Intergrip nauw met elkaar samen. Intergrip is een database waarin alle uitstromende leerlingen in de regio Rijnmond zijn opgenomen. Ze worden hiermee gevolgd totdat ze zijn ingeschreven bij een vervolgopleiding. De VO-scholen zijn verplicht gegevens over deze leerlingen aan te leveren.

Wat betekent dit voor u?
Als u of uw kind dit schooljaar in het vierde jaar zit, maakt u of uw kind deel uit van de groep die in de komende periode zal worden gevolgd door middel van Intergrip.
De verwerking van deze leerlinggegevens valt onder de verwerking van persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.