Bovenbouw

Leerjaar 3

In leerjaar 3 starten de leerlingen de kennismaking van de examenstof voor de gekozen vakken en met het vullen van het examendossier voor CKV (cultureel- kunstzinnige vorming).
Het jaar bouwt qua werkwijze verder op leerjaar 2 door middel van het PTO (programma van toetsing onderbouw). 
De cijfers die behaald worden in de periode van het PTO (september t/m april) tellen voor 75% mee in de overgang naar leerjaar 4. 
Na de meivakantie starten de leerlingen met het officiële schoolexamenprogramma.
Deze schoolexamenperiode staat bekend als SE1 (schoolexamen-1) en loopt van de maand mei t/m juli.
De periode wordt afgesloten met een centrale toetsweek aan het einde van het schooljaar met toetsen van 90-minuten. 
Deze toetsweek is georganiseerd ter voorbereiding op leerjaar 4, om alvast te wennen aan het examentraject in leerjaar 4.

Alle cijfers die behaald worden in de periode SE1 staan beschreven in het PTA (programma van toetsing en afsluiting) en tellen voor 25% mee in de overgang naar leerjaar 4.
Ook worden de resultaten van SE1 worden meegenomen naar leerjaar 4 en tellen voor 25% in de schoolexamenweging.  

De leerlingen kunnen kiezen uit de sectoren: economie, techniek, landbouw/groen en zorg & welzijn. Vakken waar leerlingen slecht voor scoren kunnen van invloed zijn op deze profielkeuze: bijvoorbeeld een slecht economiecijfer past niet bij het profiel economie.
De mentor begeleidt zijn leerlingen met het dagelijkse schoolwerk, houdt contact met ouders en adviseert samen met de decaan op het gebied van vakkenpakketkeuze en profielkeuze.

Naast de LOB-lessen zijn er in de loop van het jaar een aantal activiteiten gepland zoals de LOB-studiebeurs en aan het eind van het jaar een aantal dagen snuffelstage om ervaring op te doen met het werken binnen de sectoren. Leerlingen zijn digitaal bezig met het voorbereiden van de profielkeus via de digitale site van Qompas, waar de LOB-docent mee werkt. De decaan en LOB-docent adviseren voor de profielkeuze voor klas 4.

In klas 3 maken de leerlingen een grotere meerdaagse reis naar het buitenland
(onder voorbehoud).
Er worden een aantal bestemmingen gepland en op basis van beschikbaarheid kunnen de leerlingen daar een keuze uit maken. 

Snuffelstage
Tijdens het schooljaar gaan de leerlingen op ‘snuffelstage’.
In de maanden die daaraan voorafgaan, zoeken de leerlingen, met behulp van de informatie uit een ‘stagegids,  een stageplaats.