Bovenbouw

Leerjaar 4

In het 4e leerjaar doen alle leerlingen op onze school examen in zeven vakken in plaats van de wettelijke zes. Naast de bekende examenvakken biedt de St.-Jozefmavo ook de mogelijkheid examen te doen in de vakken informatietechnologie, muziek en beeldende vorming. Doorstromen naar bijvoorbeeld het Grafisch Lyceum of de MBO Theaterschool wordt zo nog makkelijker.

In het kader van de beroepskeuze en keuze voor een vervolgopleiding bezoeken zij de regionale beroepenmarkt. Verder maken zij in het examenjaar een profielwerkstuk.
Bij verschillende vakken zijn er vakgerichte excursies.

De mentor vormt voor de klas het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.
Hij/zij is het eerste contact met thuis en meldt zaken die goed of minder goed gaan. 

Aansluiting op vervolgopleidingen

HAVO
De leerlingen die na het examen Mavo de overstap naar het Havo overwegen, dienen wel met enige zorg het vakkenpakket samen te stellen.
De schooldecanen willen hierin graag adviseren.

MBO
Met een Mavodiploma is het mogelijk om door te stromen naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Binnen het MBO kennen we vier niveaus (1 t/m 4). Een Mavodiploma is een startbewijs voor niveau 3 of 4. Elk jaar komen er nieuwe opleidingen bij.
Bekend in de buurt zijn onder andere het Zadkine-, Albeda- en het Mondriaancollege.
De decaan en de mentor zorgen ervoor dat de leerlingen goed op de hoogte zijn van de vervolgopleidingen. Op onze website staat hier meer informatie over.