Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin

Op school is het CJG er ook voor jou
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond kun je terecht voor informatie en advies over alles wat te maken heeft met jouw gezondheid, ontwikkeling, gevoelens of de situatie thuis en op school. Ook vragen over bijvoorbeeld jouw lichaam, seksualiteit, of het gebruik van alcohol, drugs en (sociale) media kun je aan ons stellen. Daarnaast kijken we op verschillende momenten of jij je goed ontwikkelt. Dit doen we via (beeld)bellen, bij jou thuis, op onze CJG-locaties én op school. 

Klas 2: Jij en je gezondheid
In klas 2 van het voortgezet onderwijs sturen we jou en je ouders een aankondiging om een digitale vragenlijst in te vullen en een uitnodiging voor een gesprek. Tijdens een lesuur vraagt de jeugdverpleegkundige aan alle leerlingen de digitale vragenlijst Jij en je gezondheid in te vullen. De vragen gaan over gezondheid en gezond gedrag. Na het invullen volgt gelijk een persoonlijk gezondheidsprofiel. Op een later moment bespreekt de jeugdverpleegkundige de antwoorden uit de vragenlijst met jou. Ook meet de jeugdverpleegkundige dan je lengte en het gewicht.

Klas 4: Jij en je gezondheid
In klas 4 krijg je tijdens een lesuur, net als in klas 2, de digitale vragenlijst Jij en je gezondheid om in te vullen (hierover heb jij vooraf een brief gekregen). Hieruit volgt weer een gezondheidsprofiel. Het kan zijn dat je naar aanleiding van jouw antwoorden wordt uitgenodigd voor een gesprek. Als je zelf graag een afspraak wilt, kan je dit aangeven. Je wordt hiervoor uitgenodigd door de jeugdverpleegkundige.

Als het niet lukt om naar school te komen
Het CJG wil samen met de school meer aandacht geven aan jou, als je door ziekte en/of andere omstandigheden niet naar school kunt komen. Langdurig of veel afwezig zijn kan gevolgen hebben voor schoolprestaties en de gezondheid. Als je lang of vaak niet op school bent geweest, word je daarom door school, met toestemming van de jou en je ouder(s) aangemeld bij de jeugdverpleegkundige van het CJG.

Het ondersteuningsteam
Het zorgteam is een overleg met verschillende deskundigen en verbonden aan de school. Afhankelijk van de vraag kan school de jeugdverpleegkundige uitnodigen om deel te nemen aan het ondersteuningsteam. We laten je dit altijd weten.

De jeugdverpleegkundige op jouw school
Aan iedere school is een jeugdverpleegkundige verbonden, waar je jouw vragen aan kan stellen. Samen met jou zoeken we naar een antwoord. Of naar de juiste deskundige in ons netwerk. Geen vraag is te gek! Voor de St.-Jozefmavo is dit Rebecca Vreugdenhil - Donker.  
JouwGGD, als je liever anoniem wilt blijven
Wil je liever anoniem met iemand praten? Kijk dan op jouwggd.nl. Je vindt daar antwoord op vragen over je lichaam, gevoel of dingen waar je thuis liever niet over praat. Je kunt er anoniem chatten met een jeugdverpleegkundige of jeugdarts.