Mobiele telefoon

Mobiele telefoon

Veel leerlingen hebben een mobiel bij zich. Het mobieltje moet volledig uitstaan als de leerling de klas in gaat; het mobieltje gaat in je tas of de telefoontas in het lokaal. Uitzondering op deze regel alleen met toestemming van de betreffende docent.
Gebruik in de aula is toegestaan, maar het maken van film- of geluidopnames is niet toegestaan.
De school is niet (verantwoordelijk) aansprakelijk voor diefstal of het zoekraken van waardevolle spullen.