Boekenpakket

Boekenpakket

Ook dit schooljaar zijn de schoolboeken gratis met uitzondering van aanvullende ondersteunende leermiddelen. Het bestellen van de schoolboeken loopt zoals gebruikelijk via Van Dijk Educatie.

De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor de schoolboeken. Deze vergoeding is sober. Om de leerlingen een kwalitatief goed boekenpakket aan te bieden en toch op de kosten te besparen, heeft de school besloten om bij sommige vakken niet in de werkboeken te laten schrijven, zodat deze langer dan 1 schooljaar gebruikt kunnen worden.

U betaalt voor de schoolboeken eenmalig een borg van € 75,= aan Van Dijk Educatie, die gedurende de gehele schoolloopbaan van uw zoon/dochter blijft staan.
Zodra uw zoon/dochter onze school verlaat, zal de borg worden teruggestort.
Wanneer bij het inleveren van de boeken mankementen worden geconstateerd, krijgt u apart een factuur van Van Dijk thuisgestuurd. De boeken dienen wel gekaft te zijn gedurende het hele schooljaar.
Van Dijk Educatie is bereikbaar op telefoonnummer 088-2030303.

Voor leerlingen die gedurende het schooljaar instromen zijn de kosten van het boekenpakket voor rekening van de ouders.
Deze informatie wordt bij het intakegesprek aan de ouders meegedeeld.