Mentor,coach/ Teamleider/Decaan/Tutor

Mentor, coach/Teamleider/Decaan/Tutor

Mentor/coach
De mentor/coach vormt de spil in de begeleiding van de leerlingen. In alle leerjaren is er een speciaal mentoruur/studie-uur ingeroosterd. In dit mentoruur/studie-uur is er aandacht voor de groepsontwikkeling, de aanpak van het leren, de resultaten en voorbereiding van de activiteiten. Er worden ook individuele gesprekken tussen mentor/coach en leerling gehouden.

De mentor/coach is op de hoogte van het gedrag, de studieresultaten en de motivatie en bespreekt dit regelmatig binnen het jaarteam.
De mentor/coach is voor ouders het eerste aanspreekpunt. Samen met ouders en leerling stelt de mentor/coach, indien nodig, handelings- of begeleidingsplannen op.
Met grote regelmaat spreken mentor/coach en teamleider elkaar over resultaten en groepsvorming van de klas.

Teamleider Leerlingen
De teamleider leerlingen is verantwoordelijk voor de invulling en ontwikkeling van het onderwijs en de begeleiding in onder- of bovenbouw. De teamleider vormt een belangrijke link in de communicatie tussen alle betrokkenen; leerlingen, ouders, mentoren/coaches en ondersteuningsteam.

Teamleider Docenten
De teamleider docenten is verantwoordelijk voor het aansturen en coachen van het onderwijzend personeel.

Decaan
De decaan begeleidt de leerlingen bij de keuze van hun verdere studie of beroepsopleiding. In de onderbouw maken de leerlingen een start met de oriëntatie op de studiemogelijkheden.
Met deze oriëntatie krijgen leerlingen zicht op eigen capaciteiten, eigen belangstelling en eigen wensen. In klas 3 en 4 zal dit worden uitgediept met het maken van een profielkeuze en de keuze voor een vervolgopleiding.

Tutoren
De brugklas heeft meerdere tutoren. Dit zijn leerlingen uit het 4e leerjaar die de nieuwe eerstejaars helpen om snel te wennen op school. Verder begeleiden zij de leerlingen met diverse activiteiten en spelen zij een rol in de studiebegeleiding. De tutoren zijn  waar mogelijk aanwezig bij het mentoruur. De tutoren zijn voor hun leerlingen bereikbaar in de pauze. Na schooltijd kunnen zij leerlingen helpen bij het plannen van het huiswerk en uitleg bij de vakken op het studieplein.