Ziekte en verzuim

Ziekte en verzuim

Melden van ziekte en verzuim
  • Als een leerling ziek is, moeten de ouders/verzorgers dit telefonisch vanaf 07:45 uur en uiterlijk voor 08:30 uur aan de school door geven: 010-4744166
  • Als een leerling op school ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de receptie.
  • Bij terugkeer op school moet een schriftelijke bevestiging van de ouders worden meegebracht. Dit briefje dient de leerling bij de receptie af te geven.
  • Als een leerling regelmatig ziek is dan kan hij/zij worden uitgenodigd voor een bezoek aan de schoolverpleegkundige.
  • Afspraken bij huisarts, tandarts, ortho, etc. worden het liefst buiten lestijd ingepland. Wanneer dat niet mogelijk is dient de leerling vooraf een door ouders ondertekend briefje bij de receptie af te geven.
  • Leerlingen die in de lessen lichamelijke opvoeding niet mee kunnen doen, werken onder toezicht in de aula. Leerlingen krijgen vrijstelling nadat een onderzoek heeft plaatsgevonden door een (school)arts/schoolverpleegkundige en hiervoor een verklaring is afgegeven.

Ongeval
Mocht er een ongeluk(je) gebeuren, dan wordt als volgt gehandeld:

  • is het niet ernstig dan behandelt één van onze EHBO-ers/BHV-ers de leerling;
  • is het ernstiger dan doet de school het noodzakelijke en belt de ouders om de leerling van school op te halen. Mocht u niet thuis zijn dan gaat een van de medewerkers met uw kind naar een arts of het ziekenhuis; is het zeer ernstig dan belt de school direct 112 en de ouders.